28 sep 15

Peter Birkholm & Nicolai Legind

One-day event opening on the 28 September 2015 at 10 pm

01 :

Med udgangspunkt i en støjkomposition præsenteres en performativ installation. Denne installation vil tage form af et rituelt eksperiment, behandlende støj som en både skabende og nedbrydende kraft.

/ /

Taking its foundation in a composition of noise, a performative installation will be presented. This installation will take the shape of a ritual experiment treating noise as both a creative and destructive force.

02 :

Peter Birkholm arbejder med støj som abstrakt fænomen ( M.F.A. Teori og Formidling, Det Kgl. Danske Kunstakademi )
/ /
Peter Birkholm works with noise as an abstract phenomena ( M.F.A. Theory & Communication, The Royal Danish Academy of Fine Arts )

03 :

Nicolai Legind arbejder med det rituelle gennem performance og installation ( har studeret på Det Fynske Kunstakademi )
/ /
Nicolai Legind works with rituals through performance and installation ( studied at the Funen Art Academy )