Hello hello

by Johanne Skovbo Lasgaard and Katrine W. Hansen

7-26 February 2015

Opening on the 6th of February from 5-8 pm

Udstillingen kan ses fra gaden dag og nat og vil kun være åben for besøgende til ferniseringen / The exhibition is visible from the street day and night and will only be open to visitors at the opening.

 

Hello hello – Hænderne tegner et sprog: Ord uden lyd overskrider glassets ramme. Vi havde hænderne i materialet. Vi støbte de støbende hænder deri. I fastlåste positioner taler de med hver deres betonede gestus på tegnsprog: ”Hello.” En invitation eller måske konstaterende, en eksistens. Afventende et svar, et ekko? I sammensmeltningen af hvert ord og materialitet opstår forskydninger. For at samle vores arbejdsprocesser danner vi et fælles sprog.

I de sidste fem år har vi haft et gennemgående samarbejde, der har formet sig som udstillinger og publikationer. Denne udstilling kan ses som en fortsættelse af udstillingerne: Be With Me (2011) samt Reflex – et hangout Interieur (2013).

/Johanne Skovbo Lasgaard og Katrine W. Hansen.
Kurator: Louise Lassen Iversen.
Udstillingen støttes af Statens Kunstfond.

 

//

 

Hello hello – The Hands Draw a Language: Words without sound transcend the framework of the glass. We had our hands in the material. We moulded the moulding hands therein. In fixed positions they each speak with their own accentuated gestures in sign language: “Hello.” An invitation or perhaps stating, an existence. Awaiting a response, an echo? Disruptions arise in the amalgamation of every word and materiality. We form a common language to combine our work processes.

Through the last five years we have had an ongoing collaboration which has been materialized into exhibitions and publications. This exhibition should be seen as a continuation of the exhibition projects : Be With Me (2011) and Reflex – a Hangout Interieur (2013).

/Johanne Skovbo Lasgaard og Katrine W. Hansen.
Curator: Louise Lassen Iversen.
The exhibition is supported by The Danish Arts Foundation