TESTER TESTER

A collaboration between the exhibition spaces NLHspace, c4 Projects and OK Corral Project Space

29th of August – 07th of september 2014.
Open for viewing from the street 24/7 during the exhibition period.

Opening the 29th of August 2014 from 5-8 pm

Deltagende kunstnere / participating artists:
Anders Bojen & Kristoffer Ørum, Lehman Brothers v. Kim Kilde & Peter Birkholm, Lisbeth Bank Nielsen, Michael Würtz Overbeck, Lise Borup, Marie Melchiorsen, Radhildur Ingadottir, Niels Pugholm og Line Sandvad Mengers.

I forbindelse med Copenhagen Art Week samarbejder NLHspace med udstillingsstederne OK Corral Project Space og c4 Projects om at skabe én udstilling, der spreder sig over de tre udstillingssteder.

Når kunstnere udstiller deres værker tager de ofte højde for udstillingssituationen og kommer derfor mere eller mindre bevidst til at arbejde stedsspecifikt og kontekstbaseret. Hvad sker der, hvis man tager værkerne ud af den oprindelige sammenhæng, de har været placeret i og genhuser dem i nogle nye rum? Hvad kan værkerne vinde, og hvad har de at miste?

Dette er en udstilling, der dykker ned i de tre udstillingssteders bagkatalog for at vække værker til live, der allerede har været vist. Det er et eksperiment, der undersøger, hvordan flytningen af værker kan skabe nye perspektiver ved at genplacere, presse, udstrække, mase, stable, arkivere eller sætte dem i hjørnet.

TESTER TESTER er et samarbejde mellem tre steder, hvis fysikalitet på forskellig vis inspirerer og skaber nogle rammer for den kunst, der udstilles. Hvor kunsten samtidig udfordrer og definerer, de rammer de overtager.Stederne vil i denne sammenhæng udnytte, at de befinder sig geografisk tæt på hinanden på Vesterbro. At det er muligt for et publikum at gå fra det ene sted til det andet.

 

/

 

In connection with Copenhagen Art Week NLHspace is collaborating with the exhibition spaces OK Corral and c4 Projects in creating one exhibition spreading over the three exhibition spaces.

When artists exhibit their work, they often take the circumstances around the exhibition into account working consciously or unconsciously more or less site specific or context based. What happens if you move art works out of the original context in which they have been placed and re-house them in some new space? What will they gain and what do they have to lose?

This is an exhibition that delves into the back catalogues of the three spaces to give renewed life to art works that have already been on show. It is an experiment that examines how the movement of works of art can create new perspectives by relocating, squeezing, stretching, stacking, archiving or putting them in a corner.

TESTER TESTER is a collaboration between three sites whose physicality in different ways inspires and creates settings for the art on display. Where art simultaneously challenges and defines the frames it takes over. In this context the exhibition spaces take advantage of the fact that they are placed geographically close to each other in Vesterbro. That it is possible for an audience to go from one place to another.