La Basurera

Annette Skov

15 October - 28 November 2010

Press Release

Sted er, hvad der finder sted imellem krop og landskab, hedder det hos filosoffen Edward S. Casey. Stedet bliver til imellem kroppen og landskabet. Vi er altid på et sted, og vi er der altid med vores sansende krop.
Kunstner Annette Skov undersøger sære steder i en kontinuerlig dialog mellem landskab og krop. Denne gang er målet en sjællandsk grusgrav – et voldsomt og dynamisk kulturlandskab, der efter 100 års intens udgravning nu modelleres på ny med overskydende jord fra udgravninger til veje og bygninger. De maskiner, hvis mission var at grave og fjerne grus, har nu en anden opgave: At fylde det enorme område med jord, som andre ønsker at komme af med. Midt i denne konstruktion af nyt landskab dukker La Basurera op og foretager sin rejse: Fra kanten – ned – og op igen. Det spanske ord basura betyder skrald, og La Basurera kan frit oversættes til skraldekvinden.
Grusgrave er enestående æstetiske og dramatiske rammer, hvor forladte maskiner og redskaber hviler som strandede hvaler og rustne dinosaurer. Et ukultiveret kulturlandskab under konstant transformation. En tidsmaskine, der giver os et vindue til fortidens landskaber og ruller os tilbage. En åbning ind i landskabet, en foræring, en sprække. En oplevelse af, hvordan det måske har været før. En boplads, en fortsættelse, et rum, som mennesker og dyr tidligere har indtaget og nu indtager igen. Og i bunden den samme jord som dengang.
Undersøgelserne i grusgraven er nu blevet til et videoværk, som indgår i en totalinstallation i NLHspace sammen med forskellige objekter.
Og hvem er hun så, La Basurera? Samurai, Lazarus, tater, kriger, heks, fordømt, forvist, forfulgt – eller forløst? En krop, hyllet i klæde, en udsendt, der har et mellemværende med et sted og med en sær determination gennemfører sit forehavende for til sidst at overgive sig, lade sig fjerne, opløse, nedsænke. Den virkelige verden med den tunge, brune jord er konkret og nærværende – og på samme tid glider vi ind i et mytisk-mystisk landskab, der bliver rammen om
manifestationen af kroppens universelle vokabularium: at gå, at kravle, at ligge, at rulle, at ordne, at skrælle af. Og alt det i et landskab, hvor interventionens spor hastigt opløses og udviskes igen – af vind, vejr og maskiner.
La Basurera er det andet værk i en række undersøgelser af sære, arkaiske, danske landskaber. I 2009 udforskede Annette Skov en midtjysk sandgrav og skabte udstillingen Arena med installation, video, fotos og objekter. Annette Skov arbejder med stedsspecifikke værker, fotos og installationer og har sit værksted på kanten af en grusgrav.
Performance Annette Skov/Fotograf/klipper Blackbird/Scenografi/assistance Berith Rasmussen & Stig Burmester
Udstillingen er støttet af Vesterbro Lokaludvalg