Fjendebilleder – Et hjemstavnsportræt

Mikkel Flohr

3 - 27 June 2010

Burkaer og autonome er mere end politiske skældsord og PET-rapporter, de er også symbolske identitetsmarkører, som muliggør definition og differentieringen af majoritetsbefolkningen i Danmark. Det er derfor nødvendigt at undersøge disse identitetsmarkører i deres sociale sammenhæng dvs. den offentlige forståelse.

Udstillingen Fjendebilleder – et hjemstavnsportræt tager udgangspunkt i repetitionen af et dobbelttydigt billede, som tjener til at illustrere mere komplekse sociale og politiske problemstillinger omkring tilhørsforhold og national identitet. Billedet fungerer som en visuel reference til både burkaer og/eller autonome – to figurer som symboliserer de minoritetssegmenter som hyppigst benyttes til iscenesættelsen af fællesskabet.

Interviews med medlemmer af offentligheden vil løbende blive foretaget som en del af udstillingen. Disse interviews vil indeholde spøgsmål omkring den umiddelbare opfattelse af fjendebilledet, såvel som de medvirkendes selvforståelse i forhold til disse. Interviews vil blive dokumenteret og sammen med en portræt-serie, der inkorporer udstillingen, danne grundlag for en planlagt montage-bog og vil derudover kunne følges på hjemmesiden www.fjendebilleder.com

Publikum kommer således til at indgå, både som bærere af danskheden, samt reflektive individer med kritiske reflektioner over denne og kunsten, som en bærende del af udstillingen
Fjendebilleder – et hjemstavnsportæt. På samme måde som begge ’masker’ teknisk set skjuler identitet, dækker de altså også over konstruktionen af selvopfattelsen hos majoritetsgruppen i Danmark. Det er formålet med udstillingen at den skal være et camera obscura, der kan skabe et omvendt billede af Danskheden anno 2010 og derved reflektere den negative konstruktion af denne, samtidig med at der lægges op til en kritisk debat omkring den.

Mikkel Flohr: er uddannet MSc i politisk sociologi fra London School of Economics og har beskæftiget sig med politisk kunst i de sidste mange år. I 2009 kuraterede han sammen med Rasmus Nielsen udstillingen ”Invasion” om Irak-krigen på galleri Rumkammerat og deltog i Aktion Auktion til fordel for de afviste asylansøgere i Brorsons Kirken. Han har tidligere udstillinget i både Danmark og England. Derudover kan hans streg kan for tiden opleves på Peter Mogensens blog på politiken hvor han ugentligt kommenterer den politiske udvikling i Danmark.
Se mere info på www.m-flohr.com

Udstillingen er blevet til med støtte fra Vesterbro lokalråd.