Contingency of the Now #2

(For English version please scroll down)

Præsenterer performances af Melanie Jame Wolf:

 

Far Away…So Close

3. okt. kl. 17, 18, 19, 20,
4. okt. kl. 17, 18, 19, 20,
5. okt. kl. 12, 13, 14, 15.

Touch//Screen

10. okt. kl. 16-20, 11. okt. kl. 12-17 & 12. okt. kl. 12-16.

Artist Talk

12. okt. kl. 17.00

 

Kurateret af Rie Hovmann Rasmussen

Hvilket potentiale har de digitale medier for udviklingen af intime relationer, og hvilken betydning har det for, hvordan vi er nærværende sammen? Med Contingency of the Now #2 fortsættes undersøgelsen af strukturer og processer i oplevelsen af nærvær, denne gang med fokus på teknologiens betydning og muligheder. Henover to weekender udforsker performancekunstneren, Melanie Jame Wolf, forholdet mellem digitale medier og intime oplevelser i de to performances Far Away…So Close og Touch//Screen.

 

Far Away…So Close

3. okt. kl. 17, 18, 19, 20,
4. okt. kl. 17, 18, 19, 20,
5. okt. kl. 12, 13, 14, 15.

Far Away…So Close er en én-til-én performance om den moderne betingelse for intimitet og afstand, som legende udforsker spørgsmålet: ”hvis nærvær kan opstå i mødet mellem kunstner og publikum, kan dette i så fald også opleves i samme grad på tværs af tid og rum?” Performancen finder sted over skype og undersøger de koder og udtryk, vi kender fra videoopkald, som en moderne måde at bibeholde nærvær over afstand – mellem venner, familie, elskere og nye bekendtskaber.

Far Away…So Close blev kommissioneret af TheatreWorks, St. Kilda (AU) i 2012-2013.

Performancen komplimenteres af videoværket Far Away Pillows, som kan ses fra gaden døgnet rundt. Videoen er en visuel beretning og kommentar til en globaliseret mobilitet og den nomadiske forudsætning for en samtidskunstpraksis.

Book en performance via email info@samarinas.com og tilføj ønsket tidsrum.

Performancen finder sted i NLHspace og varer ca. 20-30 min.

 

Touch//Screen

10. okt. kl. 16-20, 11. okt. kl. 12-17 & 12. okt. kl. 12-16

Touch//Screen inviterer publikum til en én-til-én performativ samtale i NLHspace, som sker imellem det digitale og kroppene i rummet. Performancen ser nærmere på digitale platforme som et tredje sted for intersubjektivitet og undersøger, hvordan det ’digitale jeg’ kan blive set mindre som en protese og mere som et middel for nærvær. Touch//Screen er et eksperimenterende svar på de spørgsmål, som blev rejst i arbejdet med Far Away…So Close, så som: Er vi ved at være trætte af at bruge det digitale frem for det at være ’live’, og er der i det moderne samfund en forskel på de to? Hvordan er vores daglige voksende brug af digitale løsninger påvirket af vores erfaring med filmmediet, og hvad er de produktive begrænsninger for brugen af disse platforme?

Der vil kun blive lukket 1-2 personer ind ad gangen, så i er velkommen til at booke en tid via info@samarinas.com, hvis i vil være sikker på ikke at skulle vente.

Performancen varer ca. 15 min.

 

Melanie Jame Wolf

Melanie Jame Wolf (D/AUS) arbejder med interaktive performances ofte under navnet Savage Amusement og som medlem af triage live art collective. Hun har en Master i International Performance Research fra Helsinki Universitet og er i øjeblikket i gang med sin PhD ved Victoria Universitet i Melbourne, Australien.

For yderligere information se www.contingencyofthenow.com eller email info@samarinas.com

 

ENGLISH

 

Contingency of the Now #2

  

Presents performances by Melanie Jame Wolf:

 

Far Away…So Close

3 Oct. at 5, 6, 7, 8 pm;
4 Oct. at 5, 6, 7, 8 pm;
5 Oct. at 12, 1, 2, 3 pm.

Touch//Screen

10 Oct. 4-8pm; 11 Oct. 12-5 pm & 12 Oct. 12-4 pm.

Artist Talk

12 Oct. at 5 pm.

 

Curated by Rie Hovmann Rasmussen

What potential does the use of digital media offer in developing intimate relations, and how does it affect the way we experience presence? Contingency of the Now #2 continues the investigation of structures and processes of presence, this time focusing on the possibilities of modern technology. Over two weekends the performance artist, Melanie Jame Wolf, will explore digital media and intimate experiences in the two performances: Far Away..So Close and Touch//Screen.

 

Far Away…So Close

3 Oct. at 5, 6, 7, 8 pm;
4 Oct. at 5, 6, 7, 8 pm;
5 Oct. at 12, 1, 2, 3 pm.

Far Away…So Close is a participatory one-to-one performance about the modern condition of love and distance. This playful, yet poignant piece explores the question ‘If intimacy happens in one to one performance through the spaces between audience and artist, can this intimacy be experienced just as strongly from a distance?’ Far Away…So Close proposes itself as a video call performance and draws on the tropes and codes of call technology as a very contemporary means of maintaining intimacy over distance – between friends, family, lovers and new acquaintances.

Far Away…So Close was first developed as a commission for TheatreWorks, St. Kilda (AU) in 2012-2013.

The performance is complimented by the video series Far Away Pillows that can be viewed from the street during the weekend. The video is a visual chronicle and a comment on globalised mobility and the nomadic requirements of contemporary art practice.

To book a performance please email info@samarinas.com and note your preferred time.

The performance takes place in NLHspace and lasts approximately 20-30 min.

 

Touch//Screen

10 Oct. 4-8pm; 11 Oct. 12-5 pm & 12 Oct. 12-4 pm

Touch//Screen invites audiences to participate in a one-to-one performative conversation work in NLHspace, which occurs on and between screen and bodies in the space. Considering the screen as a third space of intersubjectivity the performance explores how the digital self can be regarded less as prosthesis and more as scope for the sensual in relation to identity and others. Touch//Screen is proposed as an experimental response to questions raised out of making and showing Far Away…So Close, such as: Are we now thoroughly fatigued by privileging the mediated over the live and is there really a distinction between the two? How is our increasingly daily inhabitation of screen spaces inflected by our memories of cinema, and what are the productive limitations of the screen?

1-2 people will be let in the space at a time, so you are welcome to book a time by emailing info@samarinas.com, if you don’t want to wait.

The performance lasts approximately 15 min.

 

Melanie Jame Wolf

Melanie Jame Wolf (Germany/Australia, 1977) is an interdisciplinary artist principally making performance based works under the name Savage Amusement and as a member of triage live art collective. She holds a Master in International Performance Research from University of Helsinki and currently a PhD candidate at Victoria University, Melbourne.

For more information please visit www.contingencyofthenow.com or email info@samarinas.com