Black Curtain

Nanna Lysholt-Hansen & Suada Demirovic

1 - 30 September 2010

Press Release – Danish version

I NLHspace kan man (fra gaden døgnet rundt) opleve den fotografiske dokumentation af en performance, som Nanna Lysholt-hansen udførte specifikt til Li-Space Gallery i Beijing i 2009. I løbet af Kopenhagen Contemporary Art Weekend viser hun desuden en ny performance for kamera i form af 60 minutter DV bånd afspillet på tv–monitor. Nanna Lysholt-Hansen er 6. Års studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Hendes vœrker har ofte karakter af situationer hvor kroppen –kunstnerens egen- indgår i direkte forhold til dets omgivende arkitektoniske rum.
Nanna Lysholt-Hansen, Black Curtain 1,2,3, 2009, three c-prints 100×100 each

Suada Ada Demirovics nye installatoriske vœrk, Himlen set fra en Vesterbrosk baggård, 1955, kan kun opleves når man trœder indenfor i NLHspace, som exceptionelt er åbent i forbindelse med Kopenhagen Contemporary Art Weekend. Vœrket er udarbejdet steds-specifikt til NLHspace, og Suada Ada Demirovic har arbejdet med et fundet privat arkiv fra efterkrigstiden i København/Vesterbro. Suada Ada Demirovic er netop dimitteret fra Det Kongelige Danske Kunstakademi København.
Fundet Fotografi, Suada Ada Demirovic, Himlen set fra en Vesterbrosk baggård, 1955.

Press Release – English Version

NLHspace is showing photographic documentation (which can be seen from the street around the clock) of a performance by Nanna Lysholt-Hansen, which she performed specifically for the Li-Space Gallery in Beijing in 2009. During Kopenhagen Contemporary Art Weekend she will also show a new unedited performance for camera in form of a 60 minutes DV tape continuously re-played on a television screen. Nanna Lysholt-Hansen is a 6th year student at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. Her work is often characterized by situations in which she creates direct relations between her own body and its surrounding architectural space.
Nanna Lysholt-Hansen, Black Curtain 1,2,3, 2009, three c-prints 100×100 each

Suada Ada Demirovics new installation work, The Sky seen from a Backyard in Vesterbro 1955, is installed inside the NLHspace, which is exceptionally open during the Kopenhagen Contemporary Art Weekend. The work is site specific and was made for the NLHspace. Suada Ada Demirovic has worked with found footage taken from a private archive from the postwar period in Copenhagen/Vesterbro. Suada Ada Demirovic has just graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts Copenhagen.
Fundet Fotografi, Suada Ada Demirovic, Himlen set fra en Vesterbrosk baggård, 1955.

www.nannalysholt.dk