Biotop

Jesper Carlsen & Lars Worm

3 - 31 July 2009

Press Release

Ordet biotop betegner en separat og rumlig afgrænset del af et økosystem ofte med et unikt dyre- og planteliv til følge.

Denne udstilling lukker sig på samme måde omkring typiske stueplanter, der oftest har deres oprindelse langt herfra, og som derfor ikke vil være i stand til at overleve uden for udstillingsrummets vægge. Planterne bliver brugt til at skabe et indendørs miljø.

Udstillingsrummet med dets tilhørende store vindue og låste dør mimer også en anden form for biotop, nemlig de mange foreninger og klubber der er i byen. Med hver deres helt specialiserede niche kan også de ses som små mikromiljøer.

Interessen for disse rum med deres tit dekorative vinduesfacader er udgangspunktet for dette samarbejde mellem Lars Worm og Jesper Carlsen.

Udstillingen vil komme til at bestå af en fælles installation, der vil blive ændret under udstillingsperioden, og som vil kunne ses fra gaden.