Hele Rum 1 – Inside Out

Charlotte Grum

16 January - 3 February 2008

Opening 16 January, 6 - 8 pm

Hele Rum is curated by Nanna Lysholt-Hansen

Press Release

Installationen afsøger virkningen af forskydninger af intimsfæren og forskydninger af rum og undersøger vinduet som projektionsflade og membram mellem ude og inde.

Videoprojektionen viser et interiør med køkkenvask og køkkenvindue. En kvinde kommer ind. Hun begynder at vaske op, og da arbejdet er fœrdiggjort forlader hun igen rummet.

Det intime rum er trukket frem på facaden i gadeplan og dermed synlig i bybilledet. Et poetisk indblik og en åbning i den ellers massive lukkede facade præget af fravær og forbikørende biler.

Der skabes et vindue til et menneskes private verden. Et indblik vi er vant til at se udstillet på film og tv men sjældent møder i det offentlige rum – medmindre vi kigger ind i folks hjem og derved balancerer på blufærdighedsgrænsen.

Vi vil godt kigge ind i folks private rum men hvad hvis det private rum kommer ud til os? Forstyrrer det den sociale orden? Forstyrrer det vores fornemmelse af hvad der skal holdes ude, hvad der skal holdes inde?

Den fysiske adskillelse i form af mur er ophævet og det private rums ikke-kommunikation og indfoldethed bliver udstillet. Den dagligt tilbagevendende aktivitet som opvask gentages i det uendelige. Døgnet rundt.

Projektionen er arrangeret således at kvinden i videoen forekommer unaturlig stor. Dette skalaspring kender vi fra reklamens måde at kommunikere på.

Men hvor reklame ofte viser mennesker med fronten til og kommunikerende direkte og insisterende til beskueren, står dette menneske med ryggen til og er meditativt optaget af sit gøremål.

Det indadvendte rum trækkes ud på den udadvendte facade og skaber en tankevækkende mangel på adskillelse. Derved griber Inside Out subtilt ud i byrummet og skaber en intimzone – på fortorvet.

Charlotte Grum (1969) arbejder og bor i København. Hun arbejder med installationskunst, der rækker ud i dagligdagen og skaber forskydninger i praksis og tankestrukturer. Charlotte Grum har udstillet i både ind- og udland og kurateret større stedspecifikke kunstprojekter i nedlagte fabrikker og hangarer.

www.charlottegrum.dk

Udstillingen er den første i udstillingsprojektet Hele Rum, kurateret af Nanna Lysholt-Hansen og støttet af Vesterbro Lokaludvalg